TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN KHÓA XVIII


Văn phòng HĐND - UBND huyện xin trân trọng gửi đến quý vị, đại biểu Bộ Tài liệu Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Khóa XVIII, diễn ra từ ngày 19-20/12/2019, gồm:

TT
TÊN VĂN BẢN


1       
Nội quy của kỳ họp
2       
Định hướng thảo luận
3       
Phiếu đăng ký nội dung chất vấn tại kỳ họp
4       
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.
5       
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020.
6       
Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019; Nhiệm vụ năm 2020.
7       
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu từ công năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020.
8       
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới năm 2019; kế hoạch thực hiện năm 2020 (Riêng phần xây dựng cơ bản được tổng hợp vào báo cáo kết quả đầu tư công).
9       
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2019; kế hoạch thực hiện năm 2020.
10    
Báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Hủa Na năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp năm 2020.
11    
Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.
12    
Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp năm 2020.
13    
Báo cáo về kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cư tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.
14    
Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVIII.
15    
Báo cáo tiếp thu, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVIII.
16    
Báo cáo hoạt động của Thường trực, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện.
17    
Báo cáo hoạt động của Ban KTXH HĐND huyện.
18    
Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện.
19    
Báo cáo hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện.
20    
Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các nội dung trình kỳ họp.
Xem online

21    
Báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020.
22    
Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020.
23    
Báo cáo công tác thi hành án dân sự của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Phong năm 2019; nhiệm vụ công tác năm 2020
24    
Thông báo của Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện về công tác xây dựng chính quyền và phản ánh ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND và các vị đại biểu HĐND huyện.
25    
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xin thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
26    
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020.
27    
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020.
                                                                                       
                                                                                    Người đăng: Ninh Tiến Anh
VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN QUẾ PHONG

đã đăng trong

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.