Tài liệu phiên họp Ủy viên UBND huyện mở rộng ngày 02-01-2020 (trực tuyến)

Văn phòng HĐND - UBND huyện xin gửi đến quý vị đại biểu Tài liệu phiên họp, thời gian bắt đầu 7 giờ 30 ngày 02/01/2020:TT
TÊN VĂN BẢN
TẢI VỀ
TÌNH TRẠNG
1
Báo cáo thực hiện các Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND huyện tại các phiên họp, buổi làm việc; tình hình giải quyết đơn thư và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Đã cập nhập
2
Chương trình Công tác năm 2020
Đã cập nhập
3
Báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án trồng, bảo tồn và phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2015-2020


Đã cập nhập
4
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tháng năm 2019, nhiệm vụ giải pháp tháng Quý I/2020
Đang cập nhập
5
Báo cáo tổng kết quốc phòng an ninh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đã cập nhập
6
Báo cáo rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch chung thị trấn Kim Sơn mở rộng đến năm 2020; làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung thị trấn Kim Sơn tầm nhìn đến năm 2040
Đã cập nhập
7
Báo cáo 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tải về
Đang cập nhập


đã đăng trong
This is the most recent post.
Older Post

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.